تست ترفند های شکلات اسکیتلز در یک نگاه

8٬915 نمایش

در ویدئوی امروز ، وینجی خودش را به چالش می کشد تا ببیند آیا این ترفند های زندگی واقعاً اثر گذار هستند یا نه! ما سعی خواهیم کرد به همان اندازه هک دستشویی و دستمال مرطوب محبوب و چالش ها را پیدا کنیم و سعی کنیم همه آنها را کامل کنیم تا ببینیم واقعی هستند یا جعلی! چه هک های زندگی دیگری شنیده اید که باید آزمایش کنم؟