استیسی و بابایی این داستان - اولین الفبا را یاد می گیرند

1٬718 نمایش
استیسی و بابایی 4٫7میلیون بازدید

در این ویدیو استیسی و بابایی نستیا و اولین الفبا را یاد می گیرند و برای هر حرف یک بازی می سازند.

اولین نفر باشید!!!