برنامه کودک آلیس این داستان - طبقه گدازه

برنامه کودک آلیس 85/6هزار بازدید

آلیس بازی های سرگرم کننده را با اسباب بازی های جدید و ناگهان گدازه از تلویزیون بیرون می آورد. آلیس باید سعی کند از گدازه فرار کند و سعی کند یک سری موانع مختلف را پشت سر بگذارد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان