سرگرمی های کودکانه این داستان - آزمایشات علوم

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

در این قسمت از سرگرمی های کودکانه الکس وانمود می کند بازی های سرگرم کننده و آسان diy برای کودکان انجام می دهد! او از عمو جیسون چند آزمایش سرگرم کننده را می آموزد که هرکسی می تواند با آب و توپ های پینگ پنگ انجام دهد. کدام یک مورد علاقه شما بود؟

16 روز قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!