کلیپ زندگی با برادارن - سطل های اسلایم سبز در مقابل زرد

2٬806 نمایش 2 سال قبل
زندگی با برادران

زندگی با برادران

525هزار بازدید

در این کلیپ زندگی با برادارن مری و ایزی با green vs yellow fix this challenge salime مبارزه می کنند! آنها 50 پوند لجن خریداری شده در فروشگاه را تعمیر می کنند! آنها سطل های سبز و زرد فروشگاه nickelodeon لجن خریداری کرده اند که باید تعمیر شود. چه کسی قادر خواهد بود 50 پوند لجن خریداری شده در فروشگاه را برطرف کند؟ مری یا ایزی؟