کارتون گربه سخنگو با داستان - توالت من کجاست؟!

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت کارتون گربه سخنگو این همه سرگرم کننده و بازی در خانه my talking tom friends است تا اینکه دختران به طور تصادفی توالت را به قطعات کوچک تبدیل می کنند! در حال حاضر مسابقه برای جایگزینی آن قبل از انفجار دوستان است ... یا کاری ناخوشایند انجام دهید!

اولین نفر باشید!!!