کارتون اسکار این داستان - گرمازدگی شدید

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

در این قسمت از کارتون اسکار در صحرا خیلی گرم است! حتی برای کویر! زمان خنک شدن است! این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!