اموزش کامل سنجش موفقیت در بازاریابی ایمیل - درس 5

دانستن اینکه کمپین های ایمیل شما موفقیت امیز است، به شما در انجام کارهای مناسب کمک می کند تا وقت خود را برای بهبود انها بیابید. در این درس، ما بررسی خواهیم کرد :

  • why email metrics are important in evaluating campaign success
  • five useful metrics that can help you understand email performance
  • how to draw insights from the email metrics gathered
3 سال قبل اموزشی

اولین نفر باشید!!!