آنابلا شو این داستان - چهارشنبه و بوگدان

664 نمایش 7 ماه قبل
آنابلا شو

آنابلا شو

14هزار بازدید

در ویدیو آنابلا شو چهارشنبه آدامز با تلفن بازی می کند، بازی به واقعیت تبدیل می شود و چهارشنبه باید از چالش "طبقه گدازه است" عبور کند.

اولین نفر باشید!!!