کارتون پیت و پنی این داستان - بچه حیوان گم شد 😨

156 نمایش

کارتون پیت و پنی

23هزار بازدید

در ویدیو کارتون پیت و پنی سلام بچه ها! 👋 اوه نه! بچه آناناس و بچه فیل گم شده اند! 😨 چه کسی می تواند پشت ناپدید شدن ناگهانی آنها باشد؟ 🍍 به دوتایی جسور ما، pit & penny 🥑 بپیوندید، زیرا آنها برای نجات این کوچولوهای گمشده تلاش رنگارنگی را آغاز می کنند.

19 روز قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!