کارتون پینک فونگ با داستان " من مریضم ! "

آیا شما برای کمک به دوستان بیمار خود مثل یک پزشک آماده هستید؟ با ما همراه شوید و بیایید با این ترانه سرگرم کننده بیمارستان آواز بخوانیم! در این قسمت از کارتون پینک فونگ شما در حال تماشای "بیماری - بیمارستان بازی" ، یک ترانه سرگرم کننده مهد کودک برای اعضای بدن ، ایجاد شده توسط pinkfong هستید.

اولین نفر باشید!!!