کارتون انگری بردز این داستان - ماهی روشن است

کارتون انگری بردز 62هزار بازدید

در این قسمت از کارتون انگری بردز هیچ چیز آرامش بخشی از یک روز تفریح ​​در ماهیگیری در آب وجود ندارد. فقط برای چاک این یک مشکل است.

اولین نفر باشید!!!