استیسی و بابایی این داستان "عروسک های جدید"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "عروسک های جدید" را در چند دقیقه ببینید. استیسی این عروسک را شکست و او برای جدیدی به فروشگاه رفت. استیسی این عروسک را خریداری کرد ، اما معلوم شد که مانند یک زندگی زنده است. کودکان را سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان stacy toys