کارتون گریزی این داستان - یک رادار قابل پخش🐻

کارتون گریزی 77/3هزار بازدید

در ویدیو کارتون گریزی هنگامی که به دنبال کنترل از راه دور تلویزیون است، گریزی با جعبه ای برخورد می کند که به شما امکان می دهد به لطف حلقه کلیدی که با یک "ردیاب" ارائه شده است، تعداد زیادی کلید را پیدا کنید. گریزی این ایده را دارد که در صورت پیروزی لمینگز، این کوکی را زیر شیشه اسپرد بچسباند. 🐻

اولین نفر باشید!!!