کارتون هی داگی این داستان - سنجاب ها به باران نیاز دارند

142 نمایش

کارتون هی داگی

159هزار بازدید

در ویدیو کارتون هی داگی وقتی تگ نمی تواند شیر آب درست کند، سعی می کند به راه های دیگری برای تامین آب فکر کند. وقت آن است که duggee به آنها نشان دهد که چگونه raindance انجام دهند!

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!