کارتون موزیکال پینک فونگ با داستان " سیاره مشتری"

بدن خود را حرکت داده و آواز بخوانید تا در مورد بزرگترین سیاره منظومه شمسی ما ، مشتری یاد بگیرید! دراین قسمت از کارتون پینک فونگ شما در حال تماشای "مشتری" هستید ، یک آهنگ فضایی فوق العاده سرگرم کننده برای بچه ها ، ایجاد شده توسط pinkfong!

اولین نفر باشید!!!