کارتون چارلی چاپلین قسمت 4 برای خنده

در این ویدیو می توانید کارتون چارلی چاپلین قسمت 4 را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

5 ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!