ماجراهای دیانا و روما با داستان"بازی با بستنی"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از نمایش دیانا و روما می بینید دیانا برای برادرش بستنی میوه ای درست می کند. اما روما عاشق بستنی شکلات است. دایانا و روما وانمود می کنند که با بستنی بازی می کنند.