کارتون باربی کاغذی این داستان - مادر خوب و پسر بد

در ویدیو کارتون باربی کاغذی لباس راپونزل مادر خوب و پسر بد عوض می کنند را ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و در آخر نظرات خود را با ما در میان بگذارید.