ماجراهای دیانا و روما با داستان - کمپینگ با ماشین باربی

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از برنامه کودک دیانا و روما دیانا به همراه برادرش با وانت مخصوص کمپرسی باربی باربی خود به کمپینگ می روند! بچه ها می خواستند خودشان پیک نیک درست کنند اما اتفاقات خارق العاده ای برای آنها می افتد.