چالش فود اسمر - دسر تایلندی خوشمزه و متفاوت با ساس اسمر

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو فود اسمر - دسر تایلندی خوشمزه و متفاوت را در چند دقیقه ببینید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

یک سال قبل اشپزی اسمر فود چالش