برنامه کودک آدریانا با داستان - داستانی درباره دروغگویی

آدریانا شو 79/4هزار بازدید

در این برنامه کودک آدریانا درباره دروغگویی بیاموزید . رفتار خوب در مقابل رفتار بد برای بچه ها را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!