لانچ تریلر بازی The King’s Bird روی نینتندو سوئیچ

بازی های Nintendo 157/4هزار بازدید

به دنیایی که توسط موجودی ستمگر همیشه مرموز باقی مانده است، وارد شوید و حقیقت ازادی را کشف کنید.

اولین نفر باشید!!!