شیرهای جوان شکار کردن را می آموزند

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

شیرهای جوان شورشی یاد می گیرند طعمه را بکشند ، اما آنها تصمیم می گیرند بیشتر از سهم خود را بگیرند.

اولین نفر باشید!!!