توضیحات کامل درباره جست و جو ارگانیک (Organic search)

Organic search ،هنگامی که یک فرد در یک کلمه یا عبارت در یک موتور جستجو، یک لیست از نتایج با لینک ها به صفحات وب و سایر محتوا مربوط به جستجو ظاهر می شود. این ویدیو محتوا یافت شده در نتایج ارگانیک را پوشش می دهد. در این ویدیو شما یاد خواهید گرفت:

  • what organic results are
  • what search engine optimisation (SEO) is
  • how good website content affects the organic search results
3 سال قبل فناوری

اولین نفر باشید!!!