کارتون ماشا و اقا خرسه با داستان " تعطیلات بر روی یخ "

کارتون ماشا و میشا 1/1میلیون بازدید

کارتون ماشا و اقا خرسه با داستان " تعطیلات بر روی یخ " را در این ویدیو ببینید. در این قسمت ماشا می خواهد اسکیت روی یخ را یاد بگیرد. اما هیچ کس به او یاد نمی دهد، زیرا خرس به خواب رفته است.

اولین نفر باشید!!!