مرور سال 2020 باشگاه لیورپول در چند دقیقه

باشگاه لیورپول 43/8هزار بازدید

سال 2020 باشگاه لیورپول را در این ویدیو مرور می کنیم. به یکی از بی نظیرترین سالهای تاریخ اخیر نگاهی بیندازید ، زیرا لیورپول یورگن کلوپ در راه رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ برتر با یک بیماری همه گیر جهانی مذاکره می کند.

اولین نفر باشید!!!