کارتون عدالت جویان جوان با داستان " سوپر ایستف"

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون عدالت جویان جوان تنش ها بین سوپرمن و سوپر بوی زیاد است زیرا بهترین راه حل برای نجات مردم در یک بحران است.

اولین نفر باشید!!!