کارتون تام و جری با داستان - آتش سوزی

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری تام می خواهد از چوب های بسیار ویژه برای آتش سوزی استفاده کند ، اما جری و بیور نقشه های دیگری برای چوب دارند.

اولین نفر باشید!!!