کارتون انگری بردز این داستان - عصبانی سوار

کارتون انگری بردز 64/8هزار بازدید

در این قسمت از کارتون انگری بردز قرمز آماده است تا یک بزرگراه خلوت و بیابانی را در گراز سفارشی خود پاره کند. او فقط باید آن را بین خطوط نگه دارد.

اولین نفر باشید!!!