کارتون فرشته کوچولو با داستان - آهنگ ایمنی در بازار

10هزار نمایش

در این قسمت از کارتون فرشته کوچولو مرکز خرید مکانی هیجان انگیز است! کاوش در فروشگاه ها ، مناطق بازی و موارد دیگر جالب است! عزیزم جان باید در هنگام کاوش ، به خصوص هنگام سوار شدن بر پله برقی و آسانسور ، در امنیت باشد. این ویدیوی جدید از فرشته کوچک را به عنوان baby john ببینید که خانواده اش در امنیت هستند و از آن لذت می برند.