کارتون gigglebug این داستان - در آغوش گرفتن جوجه تیغی

کارتون Gigglebug 14/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون gigglebug روز آغوش است و گیگلباگ و دوستان با در آغوش گرفتن تمرینات گرم می شوند. اما خاردار poppy the hedgehog کسی را ندارد که بغل کند! : (

اولین نفر باشید!!!