کارتون فرشته کوچولو این داستان - آهنگ قد بلند و کوتاه

کارتون فرشته کوچولو 48/6هزار بازدید

بازدید خانواده از ایستگاه فضایی! بیبی جان و خواهر و برادرش در مورد متضاد قد بلند و کوتاه یاد می گیرند. این ویدیوی آموزشی سه بعدی آواز خواندن توسط کارتون فرشته کوچولو را تماشا کنید.

اولین نفر باشید!!!