ترانه کودکانه بونس پاترول با داستان - الفبای دزدان دریایی

در این قسمت از ترانه بونس پاترول حروف الفبا و آوایی را با کاپیتان جکسون و خدمه دزدان دریایی دوستانه او بیاموزید ، برای من دلپذیر باشید! آوایی و صداهای نامه را بیاموزید و برای خواندن با این آهنگ سرگرم کننده دزدان دریایی آماده شوید. بزنیم به دریا!

اولین نفر باشید!!!