ماجراهای دیانا و روما با داستان - بازی در رستوران

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دایانا و روما در رستوران بازی می کنند. این کافه است که غذاهای خوشمزه زیادی دارد! کافه دایانا تازه افتتاح شد و اولین بازدید کننده او به سمت او آمد. اما ناگهان یک رقیب ظاهر می شود - برادر روم نیز کافه خود را باز کرد. بچه ها غذاهای خوشمزه را می پزند تا تنها بازدید کننده را خوشحال کنند و او را برای خودشان فریب دهند