کارتون باربی این داستان - جاهای جدید ✨

کارتون باربی 2/0میلیون بازدید

همراه با باربی با "somewhere new" از فیلم موزیکال کاملا جدید barbie princess adventure که اکنون در netflix موجود است آواز بخوانید!