استیسی و بابایی این داستان "نستیا و خواهر دوقلو"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "نستیا و خواهر دوقلو" را در چند دقیقه ببینید. نستیا به طور تصادفی یک کلون به شکل یک خواهر دوقلوی گرفت. آنها با هم پدر را غافلگیر می کنند و از اسباب بازی های جدید می خواهند این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

2 سال قبل stacy toys کودکان