استیسی و بابایی این داستان "فریب دادن پدر"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "فریب دادن پدر" را در چند دقیقه ببینید. نستیا به پدر دروغ می گوید و این باعث می شود بینی و گوش او بزرگ شود. نستیا از پاپ عذرخواهی می کند و قول می دهد دیگر تقلب نکند. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!