ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - میمون های کوچک!

2٬127 نمایش

در این قسمت ترانه کودکانه بونس پاترول پنج میمون کوچک روی تخت می پرند! یکی افتاد و سرش را زد 😲 مامان دکتر را صدا کرد و دکتر گفت: "دیگر میمونی روی تخت نمی پرد!

اولین نفر باشید!!!