استیسی و بابایی این داستان - یک آبله برچسب

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این قسمت از استیسی و بابایی ، نستیا وانمود می کند که بینایی ضعیفی دارد. دکتر بابا می گوید که چگونه بچه ها به درستی تماشای تلویزیون کنند تا بینایی خوبی داشته باشند.

2 ماه قبل کودکان stacy toys

اولین نفر باشید!!!