کارتون روبی رنگین کمان با داستان - عکس

کارتون روبی رنگین کمان داستان یک دخترک خردسال و با ذکاوت است که با جادو به روستای رنگین کمان ، یک سرزمین غریب که در اسباب بازی هایش ساکن است ، منتقل می شود و در آنجا برای کمک به نجات ، به کارهای مختلفی تبدیل می شود.

اولین نفر باشید!!!