کارتون دنیای همستر این داستان - عصبانی نشو

282 نمایش

کارتون دنیای همستر

21هزار بازدید

در ویدیو کارتون دنیای همستر در ویدیوی امروز، همستر mimi زندگی با آنجلا - دوست جدید پدر همستر - سخت خواهد بود. وقتی آنجلا دائماً سر همستر mimi با عصبانیت فریاد بزند چه اتفاقی می افتد؟ اکنون ویدیو را تماشا کنید!

2 ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!