ترانه کودکانه بونس پاترول این داستان - چرخ در اتوبوس (هالووین)

13هزار نمایش یک سال قبل
ترانه کودکانه بونس پاترول

در این قسمت ترانه کودکانه بونس پاترول موجودات شبح وار هالووین سوار اتوبوس می شوند، بیپ بیپ! چرخ های اتوبوس در این هالووین دور و بر می چرخند -

اولین نفر باشید!!!