بازی های دیانا با داستان - مامان دیانا و عروسکها

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از ماجراهای دیانا و روما می بینید دایانا برای عروسک هایشمانند مادر است ، لباس ها را تمیز و شستشو می دهد. دختر از انجام همه کارها خسته می شود. ناگهان ، یک ماشین لباسشویی کوچک به کمکش می آید. حالا دیانا می تواند کارهای خود را بدون نگرانی از انجام لباس هایش انجام دهد.