استیسی و باباش این داستان "بازی در فضا باز"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و باباش با داستان "بازی در فضا باز" را در چند دقیقه ببینید. بچه ها در بازی های ورزشی در فضای باز با پدر بازی می کنند. آنها یاد می گیرند که فوتبال و بسکتبال بازی کنند. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل stacy toys کودکان

اولین نفر باشید!!!