کارتون اوم نوم این داستان - پری خنده دار

در این قسمت از کارتون اوم نوم چه کسی دوست ندارد کیک خود را با خامه فرم گرفته تزئین کند؟ اوم نوم حتما! اما بعد عنکبوت می آید و با برنامه های om nom خراب می شود! این داستان خنده دار را تماشا کنید تا پایان آن را کشف کنید!

یک ماه قبل کودکان انیمیشن om nom

اولین نفر باشید!!!