کارتون پینک فونگ این داستان - بیمارستان بچه کوسه

529 نمایش

در این قسمت کارتون پینک فونگ اگر بیمار هستید، دوباره شما را قوی می کنیم! اینجا بیمارستان بچه کوسه است! پینک فونگ، مامان شارک و بابا کوسه به بیمارستان آمدند! بیایید آنها را با دکتر بیبی شارک و پرستار ویلیام درمان کنیم!

اولین نفر باشید!!!