کارتون gumball این داستان "بهترین ریچارد"

مجموعه کارتون های The Amazing World of Gumball
2

در این ویدیو میتوانید قسمت دیگری از کارتون gumball با داستان "بهترین ریچارد" را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و برای تقئیت زبان این کارتون را تماشا کنید.

لینک این صفحه:

Embed:

انتشار: 1398/04/20 11:02
نوع ویدئو: زیرنویس فارسی (مترجم گوگل)
مدت ویدیو: 00:05:19
منبع ویدئو: یوتیوب