کارتون تام و جری با داستان - سگ سه سر عصبانی

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری تام به طور تصادفی یک سگ عصبانی سه سر را از خواب بیدار می کند. او به همراه جری ون موسلینگ سعی در فرار از سگ وحشت زده دارد.

اولین نفر باشید!!!