کارتون اسکار این داستان "ماموریت نجات"

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون اسکار با داستان "ماموریت نجات" را در چند دقیقه ببینید. سوسک ها به دام افتاده اند! اسکار موفق به آزاد کردن آنها می شود ، اما بعد از آنکه گیر کرد ، چه کسی او را نجات خواهد داد؟ این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را رد خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.

یک سال قبل oscar انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!